Wine Export Coordinator Vacancy Stellenbosch

by Kleine Zalze
Published: May 27, 2018 (6 years ago)

Kleine Zalze Wyne in Stellenbosch beskik tans oor ‘n vakature vir ‘n Uitvoer Koördineerder.  Die Uitvoer Koördineerder rapporteer direk aan die Finansiële Bestuurder en is verantwoordelik vir die volgende kerntake:

 • Ontvang en verwerk alle buitelandse bestellings
 • Hanteer alle administrasie t.o.v. die verskeping van uitvoerbestellings. Dit sluit in skakeling met verskepingsagente, Wine Online, uitvoerdokumentasie, EUR1 sertifikate en verwerking op EZY-Winery sagteware
 • Gereelde skakeling met produksie-afdelings en kliënte om op hoogte te bly met vordering van bestellings en ook verslag te doen daaroor
 • Ontvang en verwerk alle binnelandse bestellings, verwerk fakture en reël aflewerings
 • Skedulering van bottelering op EZY Winery en aankope van sommige voorraaditems vir bottelering
 • Voorraadtellings van sommige afdelings doen en oorsien
 • Hanteer alle SAWIS administrasie asook administrasie, maandelikse opgawes en t.o.v. Aksynsbelasting

Die vereistes vir die pos is:

 • Toepaslike ondervinding in bogenoemde kerntake
 • Uitstekende interpersoonlike en kommunikasie vaardighede
 • Moet administratief sterk wees en ‘n ordelike, akkurate en sistematiese werkswyse kan skep en handhaaf in ‘n besige en dinamiese omgewing
 • Ondervinding op die EZY-Winery bedryfstelsel sal ‘n sterk aanbeveling wees
 • Kwalifikasies: Minimum Matriek.  ‘n Tersiêre kwalifikasie sal ‘n aanbeveling wees

Rig asb. ‘n CV en dekbrief van nie langer as 3 bladsye voor 3 Junie 2018 aan wine@kleinezalze.co.za.

Indien u geen terugvoering ontvang het na 2 weke vanaf die sluitingsdatum nie, kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.

Captcha

Related Ads

Click Here to Publish Your Free Wine Related Classified.

Click Here to Buy Bulk and Bottled Wine at The Wine Consultant.

Click Here to Get More Clients from Google..